MyBox League East

MyBox League East bildades den 1 januari 2020 ur existerande MyBox League som var den enda existerande serien i MyBox. Under 2019 visades dock intresse från andra delar av landet att starta liknade serier, varför serien döptes om.

Respektive års serie nås via denna menys undermenyer till höger.