Bedömningskriterier i MyBox

Varje match poängbedöms av tre poängdomare som vilka rond-vis och omlott bedömer: (1) Slag, kontringar och finter, (2) Gardering och undanglidning samt (3) Balans och fotarbete.

Under varje rond ska varje domare även värdera helheten tillsammans med övrig bedömd färdighet enligt ovan.

I denna text beskrivs endast heltalsnivåerna. Halvpoängsnivåerna ligger någonstans i mitten av dessa.

1 poäng – Underkänd teknik

Helhetsintrycket

• Skulle inte ha varit med i den här tävlingen.
• Allt för färsk inom MyBox.

Slag, kontringar och finter

• Mest bara rundpallar, vilda svingar, orena slag och inget mer.
• Satsar på att slå hårt.

Gardering och undanglidning

• Så gott som obefintlig gardering.
• Kan inte hålla reda på sina händer, dyker och vänder sig bort.

Balans och fotarbete

• Kan inte bestämma sig för vilken fot som ska ligga främst.
• Snubblar och har svårt att hålla balansen.

2 poäng – Bristande teknik

Helhetsintrycket

• Börjar se ut som att deltagaren kan MyBox.
• Helhetsintrycket är lite stelt och tafatt.
• Går ständigt framåt och försöker pressa sin motståndare till passivitet.

Slag, kontringar och finter

• Kan jabba.
• Försöker enstaka gång slå kombination med främre och bakre hand.
• Deltagaren vet vad det handlar om, även om det inte alltid blir bra.
• Lite ensidig boxning.
• För hård boxning.
• Träffar ofta med handskens insida.
• Svårt att hitta rätt distans.

Gardering och undanglidning

• Håller upp händerna bra som gard men blir ändå lätt träffad.
• Ingen gardering av finter mot huvudet.
• Har tendenser att allt vilja vända sig bort eller dyka vid press.

Balans och fotarbete

• Håller hyffsat reda på fötterna och fotställningen.
• Går mest åt samma håll.
• Finner inte rätt distans.
• Förföljer ofta istället för att skära av.
• Bristande balans vid slag.

3 poäng – Godkänd teknik

Helhetsintrycket

• Det ser ut som MyBox, deltagaren kan grunderna.
• Klarar av att hålla en hyffsad stil i trängda lägen.
• Försöker boxa i alla lägen.
• Försöker inte pressa sin motståndare till passivitet.
• Kan förekomma enstaka marginella eller grövre fel ibland, men deltagaren har bra koordination och flyt i sin boxning.

Slag, kontringar och finter

• Kan jabba och försöka komma till rätt distans.
• Kan slå tvåslagskombinationer med främre och bakre hand rent och • balans, utan att satsa för hårt i slagen.
• Slår få insidor.
• Behöver inte eller kan inte visa mycket mer.

Gardering och undanglidning

• Försöker hela tiden och i alla situationer gardera sig även om boxaren ibland ser ut att ha svårt att hänga med.
• Garderar oftast finter mot huvudet.
• Dock ska det inte bero på ett direkt felaktigt beteende att boxaren inte hänger med.

Balans och fotarbete

• Håller bra avstånd mellan fötterna och har en bra viktfördelning.
• Har hyfsad balans i slagväxlingar och vid förflyttning.
• Kan med hjälp av fötterna flytta sig ur pressade situationer.
• Saknar flyt i förflyttningarna.
• Är kanske lite för ensidig och fantasilös i sina förflyttningar.

4 poäng – Väl godkänd teknik

Helhetsintrycket

• Har nästan allt som begärs av den färdiga deltagaren i MyBox men kanske gör enstaka misstag och missbedömningar.
• Kan i stort sett det mesta ganska hyggligt.
• Boxas halvdistans och närkamp utan att hänga på motståndaren för mycket.

Slag, kontringar och finter

Boxaren kan de enklare teknikerna mycket bra, exempelvis: jabb med raka slagkombinationer, uppercuts mot kroppen och krokar mot överarmarna. Gör i varje fall seriösa försök att använda detta i sin boxning.

• Behärskar hyffsat flerslagskombinationer och försöker variera boxningen mot både kropp och överarmar.
• Slagen träffar rent utan insidor.
• När slag plockas görs försök till att använda detta till egen fördel, exempelvis genom kontringar.
• Försöker att använda finter mot huvudet med uppföljande slag.
• Kan ibland bli lite ensidig, kanske används samma tekniker hela tiden.
• Kan ibland bli lite väl hårt i en jämn och intensiv match.
• Kan dock alltid kontrollera hårdheten i sin boxning när en svagare boxare är motståndare.

Gardering och undanglidning

• Är mjuk i kroppen och ser slagen i tid.
• Söker sig in när det hettar till och försöker gå in i clinch.
• Försöker använda kroppsvridningar och förflyttning som gardering.
• Flyr aldrig i panik även om boxaren blir träffad.

Balans och fotarbete

• Bra balans och rätt avstånd mellan fötterna.
• Kan skära av för sin motståndare.
• Har för det mesta rätt distans.
• Kan växla tempo och riktning ganska bra men kanske går lite för mycket åt samma håll. Ser dock riktigt hyggligt ut.

5 poäng – Mycket väl godkänd teknik

Helhetsintrycket

• Ser kontrollerat och stabilt ut.
• Boxaren har allt man kan begära av en deltagare i MyBox.
• Kan boxas i alla lägen och satsar aldrig på att slå hårt i slag eller dueller.

Slag, kontringar och finter

• Kan använda alla typer av slag.
• Använder kontringar.
• Använder finter med uppföljande slag.
• Varierar alltid sin boxning så mycket som möjligt.

Gardering och undanglidning

• Mycket bra gard.
• Släpper aldrig gardering av finter mot huvudet.
• Händerna alltid på plats även om det skulle räcka med att låsa motståndaren och flytta sig ur situationen.
• Använder kroppsvridningar och förflyttningar som gardering precis så mycket som behövs.

Balans och fotarbete

• Mycket bra balans.
• Växlar tempo och varierar hela tiden sina förflyttningar.
• Kan genom att höja tempot i förflyttningarna, störa sin motståndare så att denne inte kan komma på rätt distans.