Swedish MyBox Association

Föreningen Swedish MyBox Association (SMA) är en ideell förening som har som syfte att bedriva tränings- och tävlingsverksamhet inom tävlingsformen MyBox. Föreningen är ägare till MyBox och ansvarar för underhåll och utveckling av dess regler.

MyBox

MyBox är inte boxning, utan en ny sport med boxning som grund och anpassad för motionsboxning. MyBox är en boxningsform för alla där slag mot huvudet är förbjudna, endast markerande slag för att framkalla ett försvar tillåts. Handsken får aldrig träffa huvudet. Brott mot detta tillrättavisas, medför poängavdrag eller leder till diskvalificering. Det sistnämnda är ett krav för att sporten inte ska kräva kampsportstillstånd.

Mera information om sporten finns under menyalternativet Kort om MyBox.

MyBox är i samklang med RF:s strategi 2025

RF utvecklingsresa ”En syn på träning och tävling” inleds med: ”2025 har vi en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och tävling utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet.”

Se RF:s fem utvecklingsresor genom att klicka här.

MyBox League

MyBox League är Swedish MyBox Associations öppna serie i MyBox vilken nu finns i två upplagor East och North. Licens krävs inte för att delta i MyBox League. Efter första godkända genomförda match, erhålls licens automatiskt. Kravet är att man ska visa att man kan följa reglerna. Klarar man inte detta, får man på nytt försöka igen vid kommande deltävling. Licens är ett krav för deltagande vid större tävlingar.

Styrelsen

Swedish MyBox Association är en sluten ideell förening som jobbar för alla som vill tävla i MyBox. Vi som tillsammans driver Swedish MyBox Association är: (Ordförande) Per-Ola Lindell, BK Dacke, (Vice ordförande) Per Jensen, NBK Akilles, (Ledamot) Simen Kristiansen, Tranås BTS, (Ledamot) Arne Korhola, Bålsta BK samt (Ledamot) Mika Heikkinen, Katrineholms BK.

Swedish MyBox Associations styrelse stöds i sitt arbete av vår hedersordförande Simon Engström från Katrineholms BK.